درباره ما

آکادمی هنرهای زیبایی ناهید نادری در سال 1400 توسط ناهید نادری تاسیس گردید.

سپس با دریافت مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور در زمینه آموزش به بانوان فعالیت حرفه ای جدیدی آغاز کرد.